دکل خود ایستا برق

صفحه اصلی » دکل خود ایستا برق

دکل خود ایستا برق

 

دکل خود ایستا برق

 

دکل خود ایستا برق

دکل برق چیست ، یکی از بخش های اساسی خطوط انتقال هوایی دکل می باشد که به آنها برج انتقال برق هم می گویند. وظیفه دکل این است که وزن سنگین هادی ها را تحمل کند و آنها را در ارتفاع مناسب از زمین نگه دارد، علاوه بر آن دکل برق باید بتواند در برابر بلایای طبیعی مقاومت داشته باشیند و خراب نشوند.

در ادامه ی این مطلب از پارس دکل  می خواهیم که در مورد موارد پایه و تعریف ها و قسمت های مختلف دکل برق صحبت کنیم.

قسمت های مختلف یک دکل برق

 • قله دکل برق
 • بازوی نگهدارنده دکل برق
 • تیر نگهدارنده دکل برق
 • قفسه سینه دکل
 • بدنه ی دکل انتقال نیرو
 • پایه دکل برق
 • مونتاژ صفحه و پیچ پایه دکل های برق

 

اطلاعات بیشتر در مورد دکل های برق

قله دکل های انتقالبازوی نگهدارنده دکل برقبدنه برج انتقال
قله دکل های انتقال

بخش فوقانی دکل های برق، قله دکل نام دارد. سیم محافظ زمین که به آن اتصال به زمین یا ارت هم می گویند به این قسمت وصل می شود.

بازوی نگهدارنده دکل برق

بازوی نگه دارنده دکل برق، هادی هایی که وظیفه انتقال برق را دارند را نگه می دارد. با توجه به سطح ولتاژ انتقال، پیکربندی و حداقل زاویه تشکیل شده برای توزیع تنش ابعاد بازوی نگهدارنده ی هادی را در دکل های انتقال نیرو مشخص می کنند.

بدنه برج انتقال

به قسمتی که از پایین بازوی نگهدارنده تا بالای سطح زمین قرار دارد بدنه دکل برق می گویند.وظیفه این بخش بیشتر از همه چیز این است که فاصله ی میان هادی های انتقال برق و زمین برای ما مشخص کند.

مورد آخر

ارتفاع کلی دکل های انتقال را به صورت زیر تقسیم بندی می کنیم

 • (H1) حداقل فاصله مجاز از زمین
 • (H2) حداکثر شکم هادی
 • (H3) فاصله عمودی بین هادی های بالا و پایین
 • (H4) حداقل فاصله بین سیم اتصال زمین و هادی بالا

 

دکل خود ایستای برق

۰/۵ ( ۰ نظر )