دکل های مخابراتی

دکل مهاری

دکل مهاری

دکل مهاری به دکل هایی گفته میشود که بوسیله سیم مهار به زمین یا تکیه گاه دیگری مهار گردد. عدد کنار G نشان دهنده دهنه (آکس) دکل می باشد.

دکل مهاری

دکل منوپل

دکل منوپل

دکل های منوپل به دکل هایی گفته میشود که به صورت تک پایه (دو سر فلنچ یا تلسکوپی) ساخته شده و بر روی تک پایه استوار است. در ساخت دکل منوپل از دکل های انتقال نیرو روی از روی ورق های فولادی با مقاطع چند وجهی یا گرد استفاده می شود.

دکل منوپل

دکل خودایستا

دکل خودایستا

دکل های خودایستا دکل هایی هستند که دارای ۳ یا ۴ پایه بوده ، معمولا با شیب مشخصی بالا میروند، پایه ها با اعضای خرپائی به هم متصل میشوند

دکل خودایستا

دکل مهاری

دکل مهاری به دکل هایی گفته میشود که بوسیله سیم مهار به زمین یا تکیه گاه دیگری مهار گردد.

عدد کنار G نشان دهنده دهنه (آکس) دکل می باشد.

سکشن های دکل مهاری معمولا ۳ متری بوده و به صورت سه ضلعی می باشد.

طراحی دکل های مهاری

دکل های مهاری با توجه به مدل طراحی برای سرعت بادهای مختلف و سطح بادخورهای متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند،

دکلهای مهاری تا ارتفاع های ۴۰۰-۳۰۰ متر و قاعده ای برابر با ۲-۱.۵ متر نیز مورد استفاده قرار میگیرند.

از جمله پرکاربرد ترین دکل های مهاری میتوان به مدل های G25-G35-G45-G50 اشاره نمود.

 

دکل منوپل

دکل های منوپل به دکل هایی گفته میشود که به صورت تک پایه (دو سر فلنچ یا تلسکوپی) ساخته شده و بر روی تک پایه استوار است.

در ساخت دکل منوپل از دکل های انتقال نیرو روی از روی ورق های فولادی با مقاطع چند وجهی یا گرد استفاده می شود.

این نوع از دکل ها در مناطق درون شهری که فضا محدود بوده و نیاز به سازه ها با اشتغال حداقل فضا می باشد استفاده می گردد.

 

دکل خودایستا

دکل های خودایستا دکل هایی هستند که دارای ۳ یا ۴ پایه بوده ، معمولا با شیب مشخصی بالا میروند، پ

ایه ها با اعضای خرپائی به هم متصل میشوند، این نوع دکل توانایی نگهداری انواع آنتن ها و همچنین تحمل نیروی بادهای متفاوت وارد بر دکل را داراست.

هر سکشن دکل معمولا  ۶ متر میباشد.

۵/۵ ( ۱ نظر )