پروژه های پارس دکل

صفحه اصلی » پروژه های پارس دکل

پروژه های پارس دکل

 

۵/۵ ( ۳ نظر )
 • دکل ۳۰متری مهاری جی۴۵
  دکل ۳۰متری مهاری جی۴۵
 • ساخت ۶ اصله دکل منوپل فلنچی بهمراه نردبان محافظ
  ساخت ۶ اصله دکل منوپل فلنچی بهمراه نردبان محافظ
 • دکل خودایستا چهارپایه تمام نبشی سنگین ۴۸متری
  دکل خودایستا چهارپایه تمام نبشی سنگین ۴۸متری
 • تله متری ۲۰حلقه چاه اداره آبفا دوگنبدان
  تله متری ۲۰حلقه چاه اداره آبفا دوگنبدان
 • پروژه ساخت و نصب دکل های نظارتی پتروشیمی خلیج فارس
  پروژه ساخت و نصب دکل های نظارتی پتروشیمی خلیج فارس
 • ساخت و نصب پایه دوربین کنترل سرعت دوطرفه
  ساخت و نصب پایه دوربین کنترل سرعت دوطرفه
 • ساخت پایه بیلبورد های متحرک
  ساخت پایه بیلبورد های متحرک
 • ساخت دکل های دوربین نظارت شهری شهرستان برازجان
  ساخت دکل های دوربین نظارت شهری شهرستان برازجان
 • ساخت دکل های نظارت تصویری
  ساخت دکل های نظارت تصویری