پروژه های پارس دکل

صفحه اصلی » پروژه های پارس دکل

پروژه های پارس دکل

 

 • اجرای دکل مخابرتی
  پروژه دکل دوربین استان هرمزگان
 • پروژه دکل دوربین کمیته پایش استان فارس
  پروژه دکل دوربین کمیته پایش استان فارس
 • پروژه دکل مهاری پتروشیمی ماهشهر
  پروژه دکل مهاری پتروشیمی ماهشهر
 • دکل خودایستا 6 پایه پروژه همراه اول
  دکل خودایستا ۶ پایه پروژه همراه اول
 • دکل برق خطوط برق عراق
  دکل برق خطوط برق عراق
 • پایه های ارتینگ فولاد مبارکه
  پایه های ارتینگ فولاد مبارکه
 • دکل های دوربین نظارتی شهری استان فارس
  دکل های دوربین نظارتی شهری استان فارس
 • دکل های دوربین کشور عراق
  دکل های دوربین کشور عراق
 • طراحی و ساخت استراکچر پنل خورشیدی
  طراحی و ساخت استراکچر پنل خورشیدی
 • دکل های کنترل سرعت استان کرمان
  دکل های کنترل سرعت استان کرمان
 • دکل های دوربین کنترل سرعت قشم
  دکل های دوربین کنترل سرعت قشم
 • پایه های کنترل سرعت استان فارس
  پایه های کنترل سرعت استان فارس
 • پایه های هیبریدی جزیره قشم
  پایه های هیبریدی جزیره قشم
 • دکل های متحرک صنایع دفاع ایران
  دکل های متحرک صنایع دفاع ایران
 • دکل های منوپل مخابرات کشور ترکمنستان
  دکل های منوپل مخابرات کشور ترکمنستان
 • دکل مخابراتی در کشور عراق
  دکل مخابراتی در کشور عراق
 • دکل مخابراتی 60 متری در کشور عراق
  دکل مخابراتی ۶۰ متری در کشور عراق
 • دکل ۳۰متری مهاری جی۴۵
  دکل ۳۰متری مهاری جی۴۵
 • ساخت ۶ اصله دکل منوپل فلنچی بهمراه نردبان محافظ
  ساخت ۶ اصله دکل منوپل فلنچی بهمراه نردبان محافظ
 • دکل خودایستا چهارپایه تمام نبشی سنگین ۴۸متری
  دکل خودایستا چهارپایه تمام نبشی سنگین ۴۸متری
 • تله متری ۲۰حلقه چاه اداره آبفا دوگنبدان
  تله متری ۲۰حلقه چاه اداره آبفا دوگنبدان
 • پروژه ساخت و نصب دکل های نظارتی پتروشیمی خلیج فارس
  پروژه ساخت و نصب دکل های نظارتی پتروشیمی خلیج فارس
 • ساخت و نصب پایه دوربین کنترل سرعت دوطرفه
  ساخت و نصب پایه دوربین کنترل سرعت دوطرفه
 • ساخت پایه بیلبورد های متحرک
  ساخت پایه بیلبورد های متحرک
 • ساخت دکل های دوربین نظارت شهری شهرستان برازجان
  ساخت دکل های دوربین نظارت شهری شهرستان برازجان
 • ساخت دکل های نظارت تصویری
  ساخت دکل های نظارت تصویری