مطالب تگ شده با برچسب : دکل دوربین مدار بسته

صفحه اصلی » نوشته های برچسب شده "دکل دوربین مدار بسته"

پایه دوربین نظارتی

پایه دوربین مداربسته

پایه دوربین نظارتی پایه دوربین نظارتی، استفاده از دکل منوپل دوربین مداربسته در حال حاضر با توجه به گسترش استفاده از دوربین های مداربسته در مکان های گوناگون افزایش یافته است. دکل هایی که برای نصب دوربین مداربسته از آن استفاده می شود به منظور تحقق اهدافی از جمله نظارتی، حفاظتی، ثبت تخلفات و کنترل مربوط به محدوده ترافیک زوج و فرد است. استفاده از دکل های دوربین مداربسته پارس دکل می تواند در کارآیی دوربین مداربسته بسیار تاثیرگذار باشد. کاربردهای دکل دوربین مداربسته و ...

ادامه مطلب