مطالب تگ شده با برچسب : طراحی دکل پرچم

صفحه اصلی » نوشته های برچسب شده "طراحی دکل پرچم"

دکل پرچم

دکل پرچم پرچم هر کشور در واقع نماد تمامیت ارضی و اقتدار آن کشور می باشد، بنابراین شایسته است این نماد در خور نام و اعتبار آن کشور تهیه شده و به معرض دید گذاشته شود. بهتر است پرچم های ویژه در مناطق مرزی و مورد مناقشه قرار داده شود، تا بدینوسیله چشم طمع بیگانگان از کشور دور شود به خصوص زمانی که پرچم با ابعاد بزرگ و بر روی ارتفاع بزرگی نمایش داده شود. پایه پرچم: پایه پرچم مرتفع یا دکل پرچم یا برج پرچم که یک سازه ...

ادامه مطلب