مطالب تگ شده با برچسب : مضرات دکل های مخابراتی

صفحه اصلی » نوشته های برچسب شده "مضرات دکل های مخابراتی"

اصول کلی ساخت و نگهداری دکل های مخابراتی

    اصول کلی ساخت و نگهداری دکل های مخابراتی اصول کلی دکل های مخابراتی در پخش و انتشار امواج يكي از فاكتورها والمانهاي مهم سيستم دكل و آنتن مي باشد . در محاسبه پترن و قدرت تشعشع براي طراحي يك ايستگاه تلويزيوني ارتفاع دكل نقش مستقيم ومهمي داشته و بخاطر اهميت اين موضوع ايستگاههاي تلويزيوني را در ارتفاعات مشرف به منطقه پوشش احداث مي كنند كه براي پوشش از بهترين بهره تشعشعي و فاكتور ديد مستقيم استفاده شود . دكلهاي مخابراتي و بخصوص دكلهاي مورد استفاده در فرستنده هاي تلويزيوني ...

ادامه مطلب